Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. (Ďalšie informácie)

POŽIARNE SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM AVAPS

V posledných dvoch rokoch spoločnosť uskutočnila zatiaľ najrozsiahlejšie investície do modernizácie výrobných procesov a vývoja inovatívnych riešení protipožiarnej ochrany. Výsledkom je Požiarne skúšobné laboratórium k realizácii indikatívnych požiarnych skúšok.

Jednou z absolútnych priorít spoločnosti AVAPS je neustály vývoj nových riešení a inovácia preventívnych ochranných opatrení, akými sú požiarne roletové uzávery. Od roku 2018 ponúka Požiarne skúšobné laboratórium AVAPS indikatívne skúšky požiarnej odolnosti vo vertikálnej skúšobnej peci s rozmermi 5x3,5 m s pomocou moderného technologického vybavenia.

 

Meniace a vyvíjajúce sa výrobkové, skúšobné a klasifikačné normy, veľká vyťaženosť, dlhé termíny a vysoké náklady na realizáciu každej jednotlivej požiarnej skúšky v akreditovaných skúšobných laboratóriách boli hlavné dôvody, prečo sa spoločnosť AVAPS rozhodla investovať do vybudovania vlastného skúšobného zariadenia. Tým sa výrazne zjednodušil proces vývoja - zvýšila sa dynamika vývoja nových a inovácia existujúcich produktov, ktorý je podmienený častými realizáciami skúšok požiarnej odolnosti. Za cieľ si kladie okrem iného aj spoluprácu s univerzitami na výskumných projektoch. V súčasnej dobe má laboratórium podanú žiadosť o akreditáciu, na základe ktorej bude laboratórium môcť vykonávať akreditované skúšky a vydávať protokol zo skúšky.

Požiarne skúšobné laboratórium AVAPS ponúka indikatívne posúdenie požiarnej odolnosti s detailným záznamom priebehu požiarnej skúšky všetkým výrobcom a dodávateľom stavebných produktov s požiarnou odolnosťou.

Skúšobné zariadenie slúži na skúšanie požiarnej odolnosti zvislých stavebných konštrukcií zabudovaných do skúšobných nezaťažovacích rámov. Vykurovací systém je tvorený ôsmymi vysokorýchlostnými plynovými horákmi s celkovým výkonom 3,6 MW. Pre prípad výpadku elektrickej energie je na pec napojený záložný generátor, ktorý slúži pre plynulé pokračovanie skúšky.

POŽIARNE SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM AVAPS POZÝVA VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV K PREHLIADKE A KU KONZULTÁCII!


Viac informácií na: www.pzl.avaps.sk


KONTAKT:

Ing. Tomáš Zimmer
Vedúci Požiarneho skúšobného laboratória AVAPS
+420 777 911 561
PZL@AVAPS.CZ

AVAPS SK s. r. o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu