Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

02. 11. 2022

Akcia RONALD

Predvedenie správnej inštalácie požiarno-bezpečnostných zariadení v praxi

Dňa 26. 10. 2022 sa konala v Chomutove akcia RONALD, na ktorej prebehlo predvedenie správnej inštalácie požiarno-bezpečnostných zariadení v praxi za podpory firiem AVAPS, Colt, Kraso, M connections, Promat a STRIX. Na priebeh akcie sa môžete pozrieť v našom krátkom videu.

Tím AVAPS

Youtube video

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu