Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

História a vízia

Časová os s plánmi

2025
avaps logo rgb 300dpi

Aplikácia talentovej metodiky - rozvoj zamestnancov.

Nové CNC technológie vo výrobe - zvýšenie sebestačnosti aj efektivity výroby.

Rast v rámci Európy - vstupy na ďalšie trhy.

Neustály vývoj nových produktov i služieb.

2023
FIBREroll EI+ (2) obchod vodoznak

Začatie predaja a výroby novej generácie FIBREroll EI+ bez kropenia vodou.

Zavedenie do predaja a výroby FIBREroll EASY s odolnosťou EW 30.

2022
11. Ocenění MPO

Použitie našich výrobkov FIBREroll a SMOKEbarrier pri simulácii reálneho správania dymu v budove vrátane koordinácie požiarno-bezpečnostných zariadení.

Úspešné skúšky a certifikácia novej generácie FIBREroll EI+ s odolnosťou  EI 90.

Úspešné požiarne skúšky vlastného horizontálneho uzáveru FIBREroll H.

Ocenenie MPO – podnikateľ roku 2022 za projekt Technológie.

Nové moderné technológie vo výrobe: CNC frézapriemyselný šijací stroj.

Celofiremný teambuilding aj vianočný večierok.

Jazykové kurzyjoga pre zamestnancov.

Rekordný obrat spoločnosti 9,9 mil. EUR.

2021
MicrosoftTeams-image

Zápis do registra rodinných podnikov v ČR.

Spustenie nových slovenských webových stránok.

Získanie akreditácie pre požiarne skúšobné laboratórium.

Prevádzka výroby bez prerušenia aj v dobe COVIDu.

Celofiremný teambuilding za účelom vytvorenia parku za výrobnou halou.

Úspešné skúšky novej generácie FIBREroll EI s odolnosťou 30 a 60 minút.

Skúšky porovnania kvality požiarne odolných výrobkov pre Hasičov za účasti ČT a pre ČKAIT s firmami Promat, Sapeli KRASO.

Digitalizácia interných procesov za účelom minimalizácie tlače – všetko online.

Obrat spoločnosti na úrovni roku 2019, tj. 6,7 mil. EUR.

2020
2020

Odovzdanie vedenia spoločnosti na syna Ing. arch. Filipa Novotného.

Spoločnosť navýšila počet pracovníkov na 65.

Nový produkt FIBREroll SAFE - kombinácia nášho uzáveru rolovacej mreže v kompaktnom prevedení.

Účasť na FeuerTrutz digital ako platinový člen.

Nové webové stránky AVAPS.

2019
2019-2

Postavená nová hala - tretia loď výrobnej haly o rozlohe cca 1.000 m2.

Zahájená akreditácia Požiarne skúšobného laboratória PZL.

Zavedenie nového informačného systému ERP - Smart 4 web.

Nové výrobky s CE certifikáciou: FIBREroll EW 30 / 45 / 60 / 90 / 120.

Prášková lakovňa - novo aj na komerčné využitie.

Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o +18% na 6,7 mil. EUR.

2018
2018

Skolaudované a uvedené do prevádzky Požiarne skúšobné laboratórium AVAPS s vlastnou skúšobnou pecou a zahájenie vykonávania indikatívnych požiarnych skúšok.

Na Slovensku v Trenčíne založená pobočka AVAPS SK s.r.o..

Nový výrobok FIBREroll EI vrátane certifikácie CE.

Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o +17% na 5,7 mil. EUR.

2017
2017-3

Postavené nové výrobné haly o rozlohe cca 2.500 m2 s modernými výrobnými technológiami, ako je vlastná lakovňa, šijacie centrum a ďalšie.

Výstavba tretej výrobnej haly a Vývojového a skúšobného centra zahŕňajúce skúšobnú pec 5,0 × 3,5 m pre požiarne skúšky (dokončenie 05.2018).

Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o +25% na 4,9 mil. EUR.

2016
2016-1

Projekt inovácie usporiadanie pracovísk za využitia nástrojov digitálneho podniku a metód štíhlej výroby za podpory MPO.

Dokončené projekty nového "Vývojového centra a nových výrobných hál.

Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o +18% na 3,9 mil. EUR.

2015
2015-1

Certifikácia nových výrobkov: FIBREroll Q a SMOKEbarrier AT E.

Vývoj prvého textilného roletového požiarneho uzáveru v kategórii EI.

Nové produkty a certifikácia FIBREroll Sm a Sa.

Zavedenie informačného systému HELIOS.

Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o +12% na 3,3 mil. EUR.

2014
2014-1

Firme sa darí a stará sa o svoje prostredie.

Nová certifikácia FIBREroll E180 / EW120.

Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o +43% na 3 mil. EUR.

2013
2013-1

Nové typy a certifikácia pre SMOKEbarrier D120 a FIBREroll EW, EI 120.

Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o +18% na 2,1 mil. EUR.

2012
2012

Firma AVAPS zahájila vlastnú licenčnú výrobu oceľových uzáverov FIREROLL.

2011
2011

Intenzívny vývoj vlastných protipožiarnych systémov - požiarne skúšky.

Nové typy textilných roletových požiarnych uzáverov FIBREroll.

2010
2010

Rok, kedy celý stavebný priemysel zamrzol a tiež Klecany zapadli pod sneh.

2009
2009

Naša výroba sa zamerala na nové príležitosti.

2008
2008

Výstavba nových kancelárií a výrobných priestorov. Rastieme a zväčšujeme sa.

Nové typy a certifikácia pre FIBREroll, SMOKEbarrier AT, SMOKEbarrier STSMOKEbarrier SG.

2007
2007-1

Prebehla úspešná certifikácia nového požiarneho FIBREroll.

Zastúpenie firmy AKFS pre Českú republiku, protipovodňový system DPS 2000.

Úspešne vykonaná požiarna skúška výrobku FIREGUARD 1634 s firmou SLAETS.

Prevedenie čiastočnej  rekonštrukcie, vybudovanie skladu o ploche 60 m2 a nové výrobné haly o ploche 110 m2.

Vyvinutie stroja ALEDOX-K2 na čistenie suchým ľadom, ktorý získal certifikáciu CE a predaj prvých kusov.

2006
2006

Vykonaná úspešná požiarna skúška nového požiarneho horizontálneho textilného uzáveru ATRHOPU (teraz FIBREroll H).

Certifikácia produktov ATRPU 2 vo verziách AlfaBeta - táto rada umožnila začiatok výroby požiarnych roliet veľkých rozmerov ( 20 x 6 m).

Inštalácia dvoch roliet ATRPU-2-ALFA s rozmermi 15 x 5 m do OC TESCO-Letňany.

Dosiahnutie rekordného obratu cez 1,9 mil. EUR.

2005
2005-1

Účasť na výstave For Arch Praha, výhradné zastúpenie firmy FLEMA SLAETS pre Českú a Slovenskú republiku.

Zahájenie výroby sklenených dymových zábran - ASKOZ (teraz SMOKEbarrier SG) z dvoch druhov drôtoskla.

Dymové zábrany ATEKOZ (statické, teraz SMOKEbarrier ST) skúšané podľa novo platnej STN EN 12 101-1.

Získanie certifikátov na ďalšie dva typy požiarnych roliet firmy BOLTON GATE Co.Ltd. a to na FIREROLL E120 EUROFOLD.

2004
2004

Firma AVAPS zahájila vlastnú výrobu textilných dymových zábran - SMOKEbarrier AT (aktívne) a ST (statické), vtedy pod menom ATRKOZ ATEKOZ.

2003
2003-3

Začatie vlastnej výroby textilných požiarnych uzáverov rady FIBREroll.

Dokončenie rekonštrukcie kancelárskych priestorov.

2002
2002-1

Kúpa a počiatok rekonštrukcie areálu bývalých vojenských kasární v Klecanoch.

2001
2001-3

Certifikácia oceľového zhrňovacieho požiarneho uzáveru EUROFOLD pre ČR.

Zastúpenie firmy AVAPS s.r.o. na Slovensku.

2000
2000-1

Certifikácia oceľového roletového požiarneho uzáveru CONTOUR pre ČR.

Certifikácia v systéme manažmentu podniku podľa normy STN EN ISO 9002.

1999
1999-2

Certifikácia oceľového roletového požiarneho uzáveru ESCALATOR SHUTTERS pre ČR.

Zvýšenie obratu v predaji, montáži a servisu roletových oceľových požiarnych uzáverov o 100%.

1998
1998-3

AVAPS s.r.o. je výhradným zastúpením firmy Bolton Gate Co. Ltd. pre Českú republiku - predaj, montáž a servis oceľových požiarnych uzáverov.

1998
1998-1

5.3.1998 - založenie spoločnosti AVAPS s.r.o.​

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu