Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

27. 02. 2020

Experti vo svojom odbore

AVAPS si veľmi zakladá na expertíze v odbore Požiarnej bezpečnosti.

Podľa § 11 Zákona o požiarnej ochrane máme preškolených a certifikované už 9 OZO - odborne spôsobilých osôb - z radov obchodníkov a technikov.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu