Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

04. 03. 2021

Firma AVAPS aj tento rok podporila neziskovú organizáciu Čmeláček

Spoločnosť AVAPS už niekoľko rokov pravidelne prispieva neziskovej organizácii Čmeláček, ktorá pomáha ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím a poruchami autistického spektra a ich rodinám. Rovnako tak je tomu aj tento rok. Sme radi, že sme mohli prispieť a pomôcť.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu