Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

02. 05. 2015

Firma AVAPS získala zástupcu v revíznej komisii

Komora PKPO tento rok oslavuje výročie 15 rokov od svojho založenia. Firma AVAPS je jej členom takmer od počiatku. Tento rok pri Valnom zhromaždení PKPO bolo zvolené nové prezídium a nový členovia revíznej komisie. Firma AVAPS získala zástupcu v revíznej komisii.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu