Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

24. 11. 2022

Podnikateľský projekt roku 2022

Spoločnosť AVAPS s.r.o. získala od Ministerstva priemyslu a obchodu ocenenia Podnikateľský projekt roku 2022 za projekt Technológie, ktorý bol realizovaný za podpory EÚ fondu. Ďakujeme.

   https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-ocenilo-podnikatelske-projekty-roku-2022--271055/

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu