Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

08. 02. 2023

Produkty AVAPS v hlavných správach na ČT

Reportáž o prevencii tragických následkov požiaru z 3. 2. 2023

Dňa 3. 2. 2023 bola v hlavných správach Českej televízie odvysielaná reportáž o prevencii tragických následkov požiaru, kde boli použité aj požiarne uzávery spoločnosti AVAPS. Reportáž nájdete na tomto linku približne v čase 45:11: https://www.ceskatelevize.cz/porady/.


Tím AVAPS SK

 

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu