Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

10. 06. 2021

Reportáž v Českej televízii

AVAPS v hlavných podujatiach Českej televízie

Dňa 3.6.2021 sa v Požiarnom skúšobnom laboratóriu AVAPS uskutočnilo podujatie na porovnanie prvkov požiarnej bezpečnosti stavieb, na ktorom sa zúčastnili hasiči, zástupcovia spoločností AVAPS, Promat, Sapeli a Českej televízie. Reportáž z podujatia bola odvysielaná 9.6.2021 v hlavnom Spravodajstve o 19:00 na Čt 1 a nájdete ju na tomto odkaze: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani. Reportáž sa začína o 48:45. Dúfame, že sa Vám bude páčiť.

 

Váš AVAPS

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu