Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

22. 05. 2017

Spoločnosť AVAPS s.r.o. získala ocenenie ZLATÝ plameň 2016

Profesijná komora požiarnej ochrany udelila spoločnosti AVAPS s.r.o. ocenenie Zlatý plameň 2016 za výrobok roka:
"Textilný roletový uzáver FIBREROLL Qext v kombinácii s oknom (okennou zostavou) do požiarne nebezpečného priestoru".

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu