Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

15. 05. 2018

Spoločnosť AVAPS s.r.o. získala ocenenie ZLATÝ PLAMEN 2017 za akciu roka

Profesijná komora požiarnej ochrany (PKPO) udelila spoločnosti AVAPS s.r.o. ocenenie Zlatý plameň 2017 za AKCIU ROKA

AIRPORT - ZAGREB

  • Kompletná dodávka a montáž textilných dymotesných roletových požiarnych uzáverov s požiarnou odolnosťou EW 60 - C, Sm
  • Kompletná dodávka a montáž textilných roletových dymotesných zábran s požiarnou odolnosťou D 120.
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu