Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

29. 04. 2016

XIV. Ročník konferencie Požiarna bezpečnosť stavebných objektov 2016

Firma AVAPS sa prezentovala na XIV. Ročníka konferencie Požiarna bezpečnosť stavebných objektov 2016 usporiadaného VŠB - TU Ostrava FBI a Združením požiarneho a bezpečnostného inžinierstva dňa 28.4.2016 v priestoroch auly VŠB v Ostrave.

V rámci tejto prezentácie bol našou firmou predstavený úplne nový výrobok FIBREROLL Q (textilná požiarna roleta v kombinácii s oknom s výslednou požiarnou odolnosťou EI 30 DP1).

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu