Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Dotačné tituly

OP PIK - Automatizace procesů AVAPS

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Automatizace procesů AVAPS“, reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018596. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Cílem projektu je realizovat procesní a technologické změny ve společnosti AVAPS s.r.o., které povedou ke zvýšení efektivity a následně i konkurenceschopnosti. V rámci projektu bude pořízen a implementován nový celofiremní informační systém propojující charakteristiky systémů ERP/MES/MIS. Kromě toho budou pořízeny a instalovány technologie rozvíjející funkčnost řídicího systému a vybrané výrobní technologie.


OP PIK - Potenciál

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Automatizace procesů AVAPS“, reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018596. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je realizovat procesní a technologické změny ve společnosti AVAPS s.r.o., které povedou ke zvýšení efektivity a následně i konkurenceschopnosti. V rámci projektu bude pořízen a implementován nový celofiremní informační systém propojující charakteristiky systémů ERP/MES/MIS. Kromě toho budou pořízeny a instalovány technologie rozvíjející funkčnost řídicího systému a vybrané výrobní technologie.


OP PIK - Inovace

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Nové produkty ve výrobě AVAPS“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000361. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je realizovat změny ve výrobě, které umožní výrobu inovovaného textilního roletového požárního uzávěru FIBREROLL a celkově výrobu zefektivní. V rámci projektu budou pořízeny a instalovány nové technologie do výroby. Výsledkem projektu bude umožnění výroby inovovaného uzávěru, zvýšení konkurenceschopnosti, celkové zvýšení kvality výroby, snížení rizik z garancí produkce.


OP PIK - Aplikace

Vývoj prvního textilního roletového požárního uzávěru v kategorii EI

Naše společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj prvního textilního roletového požárního uzávěru v kategorii EI“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0000995, který byl zahájen v červenci 2015 a jeho realizace je plánována až do června 2018. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na výrazné posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, a to především prostřednictvím vyvinutí vlastního textilního roletového požárního uzávěru v kategorii EI (tj. bránící požáru), jehož parametry budou minimálně srovnatelné s produkty předních výrobců. Tím naše firma získá nový produkt s parametry, kterým doposud nedisponuje a může se stát jedním z mála výrobců, kteří jsou schopni dodávat textilní roletový požární uzávěr v kategorii EI, a to s atestem na všechny požadované parametry.

Zapojení do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců


Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby​

Na základě žádosti o podporu ze dne 9. 8. 2016 v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Inovační vouchery a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Trvání projektu

15. 8. 2016 – 30. 9. 2016

Poskytovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název projektu

Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů

digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Registrační číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007317

Název programu podpory

Inovační vouchery

Prioritní osa operačního programu

PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Specifický cíl operačního programu

SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce

ve výzkumu, vývoji a inovacích“

Místo realizace projektu

U Obalovny 488, 250 67 Klecany

Název příjemce

AVAPS s.r.o.

Sídlo příjemce

U Obalovny 488, 250 67 Klecany

25650939

Anotace projektu:

Obsahem projektu je inovace výroby, kdy bude prováděna optimalizace uspořádání pracovišť a inovace pracovních postupů. V projektu budou využity nástroje digitálního podniku a štíhlé výroby. Cílem je zvýšit efektivitu výroby, navýšit objem produkce a snížit náklady na realizaci zakázek. Předpokládá se zefektivnění pracovních postupů, redukce činností nepřidávající hodnotu, zkrácení doby realizace zakázek. Rizikem je změna situace na trhu, kdy by zvýšení efektivity výroby bylo neúčelné.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit celkovou efektivitu výrobního systému, tedy jeho kapacitu a pružnost reakce na požadavky. Respektive provést inovaci výrobního systému (uspořádání pracovišť a pracovních postupů), aby bylo možné navýšit objem produkce. Dalším z cílů projektu je snížení nákladů na realizaci jednotlivých zakázek.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu