Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

01. 01. 2021

2021

<p>Zápis do registra <strong>rodinných podnikov v</strong> <strong>ČR</strong>.</p> <p>Spustenie nových <strong>slovenských webových stránok</strong>.</p> <p><strong>Získanie akreditácie</strong> pre požiarne skúšobné laboratórium.</p> <p><strong>Prevádzka výroby bez prerušenia</strong> aj v dobe COVIDu.</p> <p><strong>Celofiremný teambuilding </strong>za účelom <strong>vytvorenia parku</strong> za výrobnou halou.</p> <p><strong>Úspešné skúšky</strong> novej generácie <strong>FIBREroll</strong> <strong>EI</strong> s odolnosťou <strong>30 a</strong> <strong>60</strong> <strong>minút</strong>.</p> <p>Skúšky porovnania kvality požiarne odolných výrobkov pre <strong>Hasičov </strong>za účasti <strong>ČT </strong>a pre <strong>ČKAIT </strong>s firmami <strong>Promat</strong>, <strong>Sapeli </strong>a <strong>KRASO</strong>.</p> <p><strong>Digitalizácia </strong>interných procesov za účelom <strong>minimalizácie tlače</strong> – všetko online.</p> <p>Obrat spoločnosti na úrovni roku 2019, tj. <strong>6,7</strong> <strong>mil.</strong> <strong>EUR</strong>.</p>

Mohlo by vás zajímat

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu