Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

01. 01. 2004

Historie - 2004

<p>Firma AVAPS zahájila vlastnú výrobu textilných dymových zábran - <strong>SMOKEbarrier</strong> <strong>AT</strong> (aktívne) a <strong>ST </strong>(statické), vtedy pod menom <strong>ATRKOZ </strong>a <strong>ATEKOZ.</strong></p>

Mohlo by vás zajímat

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu