Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

01. 01. 2015

Historie - 2015

<p><strong>Certifikácia </strong>nových výrobkov: <strong>FIBREroll Q </strong>a <strong>SMOKEbarrier AT E.</strong></p> <p>Vývoj prvého textilného roletového požiarneho uzáveru v kategórii <strong>EI</strong>.</p> <p>Nové produkty a certifikácia <strong>FIBREroll S<sub>m</sub> a S<sub>a</sub>.</strong></p> <p><strong>Zavedenie informačného systému HELIOS.</strong></p> <p>Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku <strong>o</strong> <strong>+12%</strong> <strong>na</strong> <strong>3,3</strong> <strong>mil.</strong> <b>EUR.</b></p>

Mohlo by vás zajímat

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu