Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

01. 01. 2016

Historie - 2016

<p><strong>Projekt inovácie usporiadanie pracovísk</strong> za využitia nástrojov digitálneho podniku a metód štíhlej výroby za podpory MPO.</p> <p><strong>Dokončené projekty </strong>nového "Vývojového centra a nových výrobných hál.</p> <p>Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o <strong>+18%</strong> <strong>na</strong> <strong>3,9</strong> <strong>mil.</strong> <strong>EUR.</strong></p>

Mohlo by vás zajímat

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu