Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

01. 01. 2017

Historie - 2017

<p>Postavené <strong>nové výrobné haly</strong> o rozlohe cca<strong> 2.500 m<sup>2</sup></strong> s modernými výrobnými technológiami, ako je vlastná <strong>lakovňa, šijacie centrum</strong> a ďalšie.</p> <p><strong>Výstavba </strong>tretej výrobnej haly a Vývojového a skúšobného centra zahŕňajúce <strong>skúšobnú pec 5,0</strong> <strong>×</strong> <strong>3,5</strong> <strong>m</strong> pre požiarne skúšky (dokončenie 05.2018).</p> <p>Ekonomický rast obratu oproti predchádzajúcemu roku o <strong>+25%</strong> <strong>na</strong> <strong>4,9</strong> <strong>mil.</strong> <strong>EUR.</strong></p>

Mohlo by vás zajímat

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu