Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Textilné roletové požiarne uzávery

Roletové požiarne uzávery sú výhodné pre minimálne nároky na priestor, pretože sú za normálnych okolností zvinuté v kryte, ktorý je umiestnený tak, aby neprekážal bežnej prevádzke (zvyčajne nad otvorom). Uzáver tak nevyžaduje žiadny väčší priestor po stranách otvoru, ako napr. pri posuvných dverách a brán. V podlahe miestností nie je zabudovaná žiadna dosadacia lišta, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narúšala vzhľad interiéru. Bočné vodiace lišty vzhľadom k ich nenáročnosti na údržbu, sa dajú tiež veľmi vkusne zakomponovať tak, aby nepôsobili rušivým dojmom.

Výhody textilných roletových požiarnych uzáverov sú:

  • Variabilné možnosti kotvenia rolety
  • Nízka hmotnosť (roleta 3 x 3 m cca 140 kg, roleta 6 x 6 m cca 270 kg)
  • Malá spotreba elektrickej energie (príkony motorov 150-450 W)
  • Všetky oceľové viditeľné časti možnosť lakovať v RAL

Textilné roletové požiarne uzávery sa používajú ako zvisle alebo horizontálne posuvné. Roleta je vyrobená zo špeciálnej ohňovzdornej textílie, ktorá je pre zvýšenie mechanickej odolnosti pretkaná oceľovými drôtiky. Textílie odoláva teplotám cez 1000° C a je vystužená nehrdzavejúcimi drôtiky s povrchovým náterom a prípadne s hliníkovou reflexnou vrstvou (fóliou) pre zvýšenie požiarnej odolnosti.

FIBREroll           FIBREroll H

     Textilný roletový požiarny uzáver             Horizontálny roletový požiarny uzáver​

 

Uzáver je poháňaný motorom a spúšťa sa automaticky - signálom z EPS alebo signálom z akéhokoľvek detekčného zariadenia (napr. dymové alebo teplotné čidlo), prípadne tlačidlom prostredníctvom obsluhy.

Štandardný rozmer je až 20 x 6 m - od 6 m šírky je hriadeľ, ktorý navíja textíliu, po určitých vzdialenostiach podkladaný podpornými valčekmi pre ľahšie spúšťanie rolety.

Textilné roletové požiarne uzávery vykazujú požiarnu odolnosť EW 15 DP1 až EW 180 DP1, resp. EI 15 DP1 až EI 180 DP1 pri kropením vodou.

Vzhľadom k požiadavkám na vyššiu požiarnu odolnosť, je nutné k roletovým uzáverom dodávať aj chladiace zariadenie (kropenie). Kropením musí byť zabezpečený vodný film po celom povrchu rolety a po celú dobu požadovanej požiarnej odolnosti. Chladiace zariadenie môže byť aktivované:

  • pomocou signálu EPS a to zároveň so spúšťaním rolety (impulzom sa otvorí elektromagnetický ventil na prívodnom vodovodnom potrubí a pomocou drenčerových kútových hlavíc je kropený povrch rolety
  • samočinne pomocou sprinklerových hlavíc, ktoré sa pri určitej teplote otvoria, a následne je kropený povrch rolety

Prevádzkovateľ roletových požiarnych uzáverov musí byť preškolený o ich funkčnom ovládaní a o prevádzkovom využití. Všeobecne sú roletové požiarne uzávery inštalované iba pre požiarne zabezpečenie objektu, teda slúžia len pri požiari.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu