Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Triedenie roletových požiarnych uzáverov

Roletové požiarne uzávery je možné triediť podľa rôznych kritérií.

Podľa "smeru pohybu":

  • zvisle posuvné - pohybujúci sa len vo zvislej rovine
  • bočne posuvné – pohybujúce sa aj v oblúkoch (až do pravého uhla) s možnosťou niekoľkonásobnej zmeny smeru pohybu
  • horizontálne posuvné – pohybujúce sa vodorovne, slúžiace k oddeleniu eskalátorov, pohyblivých chodníkov, popr. pevných schodísk medzi podlažiami

 

Podľa typu materiálu:

  • textilné – osnovou sú oceľové nerezové drôtiky vyplnené sklenenými vláknami s povrchovým záterom zo zmesi polyuretánu s hliníkovým práškom (šedá farba) alebo intumescentným materiálom (čierna farba)
  • oceľové – s jednoduchou alebo dvojitou lamelou. V prípade dvojitej lamely je vnútorný priestor vyplnený minerálnou izoláciou
  • plastové – výlisok z nehorľavého plastu a vo vnútri je drevené jadro napustené retardérom horenia

 

Roletové požiarne uzávery sú výhodné pre minimálne nároky na priestor, pretože sú za normálnych okolností zvinuté v kryte, ktorý je umiestnený tak, aby neprekážal bežnej prevádzke (zvyčajne nad otvorom). Uzáver tak nevyžaduje žiadny väčší priestor po stranách otvoru, ako napr. pri posuvných dverách a brán. V podlahe miestností nie je zabudovaná žiadna dosadacia lišta, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narúšala vzhľad interiéru. Bočné vodiace lišty vzhľadom k ich nenáročnosti na údržbu, sa dajú tiež veľmi vkusne zakomponovať tak, aby nepôsobili rušivým dojmom. Typickým príkladom použitia roletových požiarnych uzáverov je oddeľovanie únikových ciest, uzatváranie otvorov, ktorými prechádza kontinuálne výrobná linka alebo dopravník a delenie veľkých hál z dôvodu ich rozčlenenia do požiarnych úsekov.

Všetky typy roletových požiarnych uzáverov možno ovládať ako manuálne, tak i samočinne - signálom z ústredne EPS alebo lokálnym čidlom. U niektorých typov týchto uzáverov je výhodou možnosť mechanického spúšťania pomocou tavnej poistky bez nutnosti prívodu elektrického prúdu. Tavná poistka pri teplote 72° C uzáver odistí a ten vlastnou váhou, pomocou gravitačnej sily, zosúva sa kontrolovanou rýchlosťou (cca 10 cm/s) do uzavretej polohy.

U vodorovne pohyblivých roletových uzáverov je pohyb zabezpečený pomocou elektromotora, ktorý je navyše napojený na náhradný zdroj (záložný generátor, akumulátor).

Každá roleta sa skladá z troch základných častí: 

  • vlastná roleta tvorená špeciálnou výplňou (napr. oceľovými lamelami, textíliou, drevom), ktorá sa pohybuje v bočných vodiacich lištách
  • kryt s hriadeľom, na ktorej je roleta upevnená a navinutá
  • pohonná jednotka s ovládacím (riadiacim) panelom

Vzhľadom na požiadavky na vyššiu požiarnu odolnosti (až EW 90 alebo EI 90) podľa STN 730802 a 730804 je nutné k roletovým uzáverom dodávať aj chladiace zariadenie (kropenie). Kropením musí byť zabezpečený vodný film po celom povrchu rolety po celú dobu požadovanej požiarnej odolnosti.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu