Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

POŽIARNE  ZABEZPEČENIE DOPRAVNÍKOVÉHO SYSTÉMU PRI PRECHODE POŽIARNYMI ÚSEKMI

Používa sa pre prerušené a v určitých prípadoch aj pre neprerušené dopravníky v priemyselných stavbách.

  • Potreba dopravníkových systémov je v najrôznejších hospodárskych odvetviach a industriálnych objektoch na vzostupe. Dopravníkový systém môže prechádzať požiarne deliacou konštrukciou v rôznych úrovniach budovy.
  • Pre tieto účely ide použiť požiarnu roletu FIBREroll CS (conveyor system), ktorá chráni prestup a v prípade požiadavku otvor s prerušeným dopravníkom predelí a zároveň spĺňa požiadavky našich zákazníkov na flexibilitu využitia otvoru objektu.
  • Pre inštaláciu uzáveru je nutné zabezpečiť prerušenie dopravníkového systému tak, aby došlo k uzavretiu rolety až k podlahe, prípadne k parapetu.
  • Minimálny priestor medzi dopravníkmi v prípade požiarnej odolnosti EW je 70 mm, pre odolnosť EI 90 je 200 mm (v prípade prievanu sa medzera zväčšuje).
  • Riadiaca jednotka môže byť špeciálne upravená pre komunikáciu s dopravníkovým systémom a ďalšími zariadeniami, ako sú optické čidlá pre zabezpečenie vypratania dopravníka v mieste uzáveru.
  • Spôsob komunikácie, odovzdávanie signálov a celkového technického riešenia závisí na dodávateľovi dopravníkového systému a podmienkach certifikácie a riešenie je nutné vopred konzultovať s našimi obchodno-technickými zástupcami alebo projekčným tímom.
  • Požiarne rolety pre túto aplikáciu ponúkajú požiarnu odolnosť v rozmedzí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez kropenia vodou, alternatívne až EI 120 s vodným chladením.
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu