Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Textilné uzávery
FIBREroll H2O

Textilný roletový požiarny uzáver doplnený o systém kropenia

Kľúčové vlastnosti produktu

Kropenie vodou
Nízka hmotnosť
Požiarna odolnosť až EI 120

FIBREroll H2O

POPIS

Vzhľadom k požiadavkám na vyššiu požiarnu odolnosť, je súčasťou požiarneho uzáveru FIBREroll H2O chladiace zariadenie (kropenie). Zalievanie zabezpečuje po celý čas požadovanej požiarnej odolnosti vodný film po celom povrchu uzáveru a efektívne tak zabraňuje šíreniu požiaru.

Kropenie začína súčasne s vyhlásením požiarneho poplachu (pokyn EPS / lokálna detekcia) alebo s vopred nastaveným oneskorením.

Výrobcom odporúčané až 15 x 7 m (š x v) podľa požiarnej odolnosti.

Roletový požiarny uzáver FIBREroll H2O dosahuje požiarnu odolnosť až EI 120.


FIBREroll H2O je možné dodať tiež v dymotesnom prevedení s odolnosťou:

  • EI 15 S200 / EI 120 S200

        do rozmeru 3 x 3 m (š x v)

  • EI 15 Sa / EI 120 Sa

        do rozmeru 5,2 x 4,2 m (š x v)


Výhody textilných roletových požiarnych uzáverov sú:

  • Variabilné možnosti kotvenia rolety
  • Nízka hmotnosť (roleta 3 x 3 m cca 140 kg)
  • Opticko akustická signalizácia súčasťou tlačidla núdzového uzavretia
  • Všetky oceľové viditeľné časti možnosť lakovať v RAL

CERTIFIKÁCIA

Požiarny uzáver FIBREroll H2O bol posúdený a certifikovaný autorizovanou osobou FIRES s.r.o., ktorá vydala SK Technické posúdenie a SK certifikát č. SK01-ZSV-0391.

Výrobca pri jednotlivých zákazkách vydáva SK vyhlásenie o parametroch v zmysle vyhlášky MDVRRS SR č. 162/2013 Z. z. a pre krajiny mimo Slovenskú republiku potom Vyhlásenie pre vzájomné uznávanie podľa článku 4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2019.

FIBREroll H2O

  

Zaujal Vás tento produkt?

Kontaktujte nás pomocou formulára alebo nám zavolajte.

+421 948 376 505

Naše produkty si sami vyvíjame, predávame, vyrábame, montujeme, servisujeme a zároveň naše odborné služby ponúkame aj externým zákazníkom.

Odborný
servis
Prášková
lakovňa
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu