Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

ČVUT - Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky, Praha

Od 7. novembra 2013 prebiehala v dejvickom areáli ČVUT výstavba dvoch nových budov určených pre CIIRC podľa návrhu architekta Petra Franty. Poslaním CIIRC je byť medzinárodne uznávaným výskumným pracoviskom, podieľajúcim sa na výučbe študentov a miestom na prenos technológií do priemyslu. Budova bola slávnostne otvorená v apríli 2017 a skladá sa celkovo z ôsmich výskumných oddelení. Nájdete tu hneď niekoľko požiarnych uzáverov spoločnosti AVAPS.

  • 5x FIBREroll S EW 30 DP1 - CSa

Foto: www.ceskestavby.cz 

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu