Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Fakulta humanitných štúdií Karlovej univerzity, Praha

Nové sídlo Fakulty humanitných štúdií Karlovej univerzity vzniklo prestavbou bývalej menzy 17. novembra. Zámer presťahovať fakultu vznikol už v roku 2007, stavať sa ale začalo až v roku 2017. Slávností otvorení nového sídla fakulty prebehlo v roku 2020. Do tej doby FHS UK svoje vlastné samostatné sídlo nemala. Budova je zvonku presklená a vnútri obrátená do spoločnej vnútornej dvorany.

  • FIBREroll

Foto: www.facebook.com

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu