Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Národné múzeum, Praha

Dodávka našich požiarnych uzáverov bola realizovaná aj v jednej z najvýznamnejších a najnáročnejších stavieb z poslednej doby. Múzeum bolo založené roku 1818 ako Vlastenecké múzeum. V súčasnej dobe sa Národné múzeum skladá z piatich odborných ústavov a je najväčším múzeom v Českej republike.

  • FIREROLL

Foto: Muzejní komplex Národního muzea (www.cs.wikipedia.org)

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu