Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca je všeobecnou nemocnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v regióne Kysúc.

  • FIBREroll

Foto: www.kysuckanemocnica.sk

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu