Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

APLIKÁCIA POŽIARNEJ ROLETY PRED VÝŤAHOVOU ŠACHTOU

Použitím požiarnej rolety pred výťahové dvere je možné zaistiť či zvýšiť požiarnu odolnosť, napríklad o dymotesnosť S200 alebo odolnosť EW či EI.

  • Výťahová šachta, ktorá prechádza viac požiarnymi úsekmi, vždy tvorí samostatný požiarny úsek. Otvory v konštrukciách ohraničujúce požiarny úsek výťahové šachty musia spĺňať požadovanú požiarnu odolnosť.
  • Zabezpečenie či zvýšenie požiarnej odolnosti dverí výťahu ide realizovať s využitím textilného požiarneho uzáveru. Toto riešenie je mnohokrát ekonomickejšou variantou a zároveň môže poskytovať vyššiu požiarnu odolnosť či zamedzenie prestupu dymu cez uzáver.
  • Pre zabezpečenie funkčnosti požiarneho uzáveru (u evakuačného či požiarneho výťahu) je uzáver napojený na zálohované napájanie alebo dodaný vrátane záložného zdroja. Ovládanie uzáveru v prípade požiaru je možné pomocou tlačidla núdzového otvorenia.
  • Riešenie sa používa ako v novostavbách, tak v rekonštruovaných starších objektoch.
  • Oddelenie textilnou roletou má výhody v podobe malých nárokov na priestor, nízka hmotnosť, prispôsobivosť otvoru s mnohými možnosťami kotvenia k stenám z rôznych typov materiálu a zachovania otvoreného priestoru.
  • Požiarne rolety pre túto aplikáciu ponúkajú požiarnu odolnosť v rozmedzí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez kropenia vodou, alternatívne až EI 120 s vodným chladením.
  • Riešenie na mieru konkrétnej situácie Vám pomôže navrhnúť obchodno-technický zástupca AVAPS SK spolu s našim projekčným tímom.
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu