Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

APLIKÁCIA POŽIARNYCH ROLIET V CHLADIARENSKÝCH ČI MRAZIARENSKÝCH PREVÁDZKACH

Špeciálne chladiarenské či mraziarenské dvere zaisťujú izoláciu proti chladu, ale už nemajú požiarnu odolnosť, ktorú je možné pridať pomocou požiarnych roliet.

  • Pre zabezpečenie alebo zvýšenie požiarnej odolnosti chladiarenských či mraziarenských dverí ide pridať požiarnu roletu pred tieto dvere.
  • Používa sa ako u nových, tak u existujúcich objektov. Pre správnu funkciu je nutné zabezpečiť umiestnenie rolety v prostredí tak, aby na jej povrchu nedochádzalo ku kondenzácii vody a následnému namŕzaniu.
  • Riešením je umiestnenie rolety v prostredí nad 0 °C (pred dverami), prípadne vo vnútri mraziarenských priestorov, kde je z oboch strán teplota pod 0 °C a nehrozí námraza (riadiaca jednotka je mimo tento priestor).
  • Štandardné prevedenie roliet obsahuje dvojitú povrchovú ochranu a základný materiál je pozinkovaný plech, na ňom je nanesená krycia prášková farba v ľubovoľnej farbe RAL.
  • Požiarne rolety pre túto aplikáciu ponúkajú požiarnu odolnosť v rozmedzí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez kropenia vodou, alternatívne až EI 120 s vodným chladením.
  • Riešenie na mieru konkrétnej situácie Vám pomôže navrhnúť obchodno-technický zástupca AVAPS SK spolu s našim projekčným tímom.
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu