Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

POŽIARNE ODDELENIE KUCHYNSKÝCH A STRAVOVACÍCH PRIESTOROV (VÝDAJNÝCH OKIENOK)

Používa sa v materských školách, základných školách, menzách, podnikových kantínach či iných výdajných prevádzkach.

  • Výdajné okienka predstavujú vysoko rizikové miesta, v ktorých blízkosti sa vyskytuje vysoká koncentrácia detí, žiakov a študentov, a taktiež je potreba zaručiť bezpečnosť v prípade vzniku požiaru.
  • Oddelenie priestoru kuchyne, v ktorom môže dôjsť k požiaru, je dôležité predovšetkým z dôvodu nerozšírenia požiaru do ďalších častí budovy a umožnenia bezpečnej evakuácie osobám v jedálne.
  • Typicky sa používa v materských škôlkách, základných školách, menzách či podnikových kantínach.
  • Pri aplikácii požiarnej rolety, ktorá nekončí na podlahe, dbáme i na vhodné riešenie dosadacieho parapetu, ktorý musí byť požiarne odolný a dostatočne široký v závislosti na šírke požiarneho uzáveru. Dosadací parapet realizuje buď stavba alebo ho dodáme ako súčasť požiarneho uzáveru.
  • Farebnosť viditeľných prvkov požiarnej rolety v odtieňoch RAL i v špeciálnych dekoroch pripomínajúcich betón či drevo (vr. možnosti lakovania pohľadových šróbov) je zabezpečená vlastnou práškovou lakovňou.
  • Požiarne rolety pre túto aplikáciu ponúkajú požiarnu odolnosť v rozmedzí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez kropenia vodou, alternatívne až EI 120 s vodným chladením.
  • Riešenie na mieru konkrétnej situácie Vám pomôže navrhnúť obchodno-technický zástupca AVAPS SK spolu s našim projekčným tímom.
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu