Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

POŽIARNE ODDELENIE ŠATNÍ A RECEPCIÍ

Používa sa v divadlách, múzeách, výstavných galériách, reštauráciách či hoteloch.

  • Šatne budov určených pre kultúru a umenie (divadlá, múzeá, výstavné galérie) a šatne reštaurácií či hotelovpriestory s vysokým požiarnym zaťažením priamo nadväzujúce na priestory s vysokou koncentráciou osôb.
  • Dôležitým bezpečnostným prvkom je použitie textilných požiarnych roliet, ktoré ide v týchto reprezentatívnych miestach s ohľadom na priestor zabudovať tak, aby nebolo  prvý pohľad zrejmé, že sú nainštalované.
  • Prípadne sa citlivo nainštalujú do priestoru s použitím RAL odtieňov či namontujú z druhej strany šatne či recepcie, aby nedošlo k narušeniu vzhľadu reprezentatívneho miesta.
  • Pri aplikácii požiarnej rolety, ktorá nekončí na podlahe, dbáme i na vhodné riešenie dosadacieho parapetu, ktorý musí byť požiarne odolný a dostatočne široký v závislosti na šírke požiarneho uzáveru. Dosadací parapet realizuje buď stavba alebo ho dodáme ako súčasť požiarneho uzáveru.
  • Požiarne rolety pre túto aplikáciu ponúkajú požiarnu odolnosť v rozmedzí od EW 30 až EW 180 či EI 30 až EI 90 bez kropenia vodou, alternatívne až EI 120 s vodným chladením.
  • Riešenie na mieru konkrétnej situácie Vám pomôže navrhnúť obchodno-technický zástupca AVAPS SK spolu s našim projekčným tímom
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu