Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

ROZDELENIE VEĽKÝCH HÁL NA POŽIARNE ÚSEKY POŽIARNOU ROLETOU PRI ZACHOVANÍ OTVORENÉHO PRIESTORU

Technické riešenie a certifikácia požiarnych roliet umožňuje požiarne rozdeliť aj veľké výrobné či skladové haly do menších priestorov tak, aby bola zachovaná požadovaná dispozícia priestorov.

  • Pokiaľ požiarne bezpečnostné riešenie veľkej výrobnej či skladovej haly požaduje rozdelenie priestoru na viac požiarnych úsekov, ale prevádzka naopak vyžaduje voľný priestor, ide to riešiť textilným roletovým požiarnym uzáverom.
  • Požiarne úseky sa oddelia až v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu (lokálnou detekciou či ústredňou EPS). V prípade planého poplachu preškolená obsluha otvorí požiarny uzáver, ktorý sa navinie späť do kastlíka a priestor je možné ďalej plne využívať.
  • U väčších požiarnych uzáverov je vhodné zámer konzultovať s našim projekčne-vývojovým oddelením už na začiatku projektu predovšetkým z dôvodu požiadavku na požiarnu odolnosť, stavebnú pripravenosť, možnosti inštalácie i transportu na miesto inštalácie.
  • Máme skúsenosti s rozdelením požiarnych úsekov až do rozmeru šírky 30 m a výšky 5,5 m.
  • Oddelenie textilnou roletou má výhody v podobe malých nárokov na priestor, nízka hmotnosť, prispôsobivosť otvoru s mnohými možnosťami kotvenia k stenám a zachovanie otvoreného priestoru.
  • Požiarne rolety pre túto aplikáciu ponúkajú požiarnu odolnosť v rozmedzí od EW 15 až EW 180 či EI 15 až EI 120 s vodným chladením, do rozmerov šírka až 7 m alebo výška až 7 m s odolnosťou EI 15 až EI 90 bez kropenia vodou.
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu